วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 •  
     
   
   
   
  ผลการค้นหาโครงการวิจัยทั้งหมด
   
  ลำดับที่
  โครงการวิจัย
  สำนักวิชา
  ปี
  บทคัดย่อ
  71
  ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง
  โดย :  อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ [TH] [EN]
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  72
  โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
  โดย :  อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม [TH] [EN]
  สำนักวิชานิติศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  73
  ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
  โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  74
  การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
  โดย :  อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  75
  การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาการจัดการ 2557 ดาวน์โหลด
  76
  การศึกษาการจินตภาพในนักกีฬาจังหวัดเชียงราย
  โดย :  อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557 ดาวน์โหลด
  77
  อิทธิพลของภาษาแมที่มีผลตอการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
  โดย :  อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท [TH] [EN]
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  78
  ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
  โดย :  อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  79
  โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
  โดย :  อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  80
  ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
  โดย :  อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา [TH] [EN]
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2557 ดาวน์โหลด
  รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 16 หน้า : << [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16] >>
     
   
  การแสดงบทความงานวิจัยนี้ รองรับกับโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม
  สามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากที่นี่


   
   
  จำนวนผู้เข้าชม:
  cannot read query